Cele statutowe Fundacji

KROKI DO LEPSZEGO JUTRA

Cele statutowe

a. Finansowanie leczenia, rehabilitacji i ochrony zdrowia dzieci i młodzieży do lat 18 potrzebujących pomocy medycznej, w tym rehabilitacji.

b. Finansowanie sprzętu medycznego dla placówek medycznych, których główną dziedziną jest ochrona zdrowia i życia dzieci.

c. Organizowanie i finansowanie wypoczynku w hotelach, resortach, ośrodkach wypoczynkowych oraz innych obiektach i placówkach wypoczynkowo-turystycznych, których Fundacja jest właścicielem, udziałowcem lub nawiązała współprcę dla zorganizowanych grup dzieci, młodzieży do lat 18 z całego świata oraz ich opiekunów w szczególności z placówek opiekuńczo-wychowawczych, sierocińców, rodzin zastępczych, mieszkających w skrajnym ubóstwie lub obozach uchodźców.

d. Organizacja finansowanie wycieczek krajoznawczych i turystycznych dla zorganizowanych grup dzieci, młodzieży do lat 18 z całego świata oraz ich opiekunów w szczególności z placówek opiekuńczo-wychowawczych, sierocińców, rodzin zastępczych, mieszkających w skrajnym ubóstwie lub obozach uchodźców.