Serduszko NFT

Crypto Helps jest cyfrowym talizmanem, który łączy dwa światy: dzieci potrzebujących pomocy z ludźmi o otwartymi sercach, których krzywda ludzka nie jest obojętna. W tokenie CRYPTO HELPS jest zawarte samo dobro, pozytywna energia i nadzieja na lepsze jutro. Kupując token CRYPTO HELPS ofiarujesz pieniądze na szczytny cel. To symbol przekazanej dobroci, a jednocześnie radość, szczęście i miłość, które dzięki Twojej ofiarności zostają przy Tobie . 

94% kwoty uzyskanej ze sprzedaży tokena CRYPTO HELPS jest przeznaczona na cele statutowe Fundacji. 6% kwoty jest związana z działalnością administracyjną Fundacji.

Token NFT (ang. Non-Fungible Tokensto) – to rodzaj składnika cyfrowego zwanego potocznie tokenem NFT,  opartego na cyfrowej technologii  cryptograficznej Blockchain. Każdy, pojedynczy  token NFT jest wyjątkowy i unikalny – oznacza to, że jest przypisany do jednego posiadacza, czyli jest jego cyfrową własnością zapisaną w przestrzeni cryptograficznej. Token NFT może  reprezentować przedmioty materialne oraz niematerialne. Już teraz wśród NFT znajdziemy cyfrowe dzieła sztuki, kolekcjonerskie karty czy muzykę. Jest to branża bardzo młoda i stale rozwijająca się.