Wakacje dla dzieci

Fundacja THANKS FOR THE HELP organizuje  i finansuje wypoczynek w hotelach, resortach, ośrodkach wypoczynkowych oraz innych obiektach i placówkach wypoczynkowo-turystycznych, których Fundacja jest właścicielem, udziałowcem lub nawiązała współpracę dla zorganizowanych grup dzieci, młodzieży do lat 18 z całego świata oraz ich opiekunów w szczególności z placówek opiekuńczo-wychowawczych, sierocińców, rodzin zastępczych, mieszkających w skrajnym ubóstwie lub obozach uchodźców.

Fundacja może zorganizować lub  wspomóc finansowo wypoczynek dziecka w kraju lub za granicą, poprzez własne środki Fundacji oraz zbiórkę pieniędzy w serwisie  www.thanksforthehelp.org

Fundacja Thanks For The Help działa dla dzieci w każdym kraju.

Jesteś osobą potrzebującą pomocy, wejdź TUTAJ

Jesteś osobą chcącą wesprzeć chore dzieci, wejdź TUTAJ

Fundacja Thanks For The Help zapewnia wypoczynek dla dzieci i młodzieży grup zorganizowanych.