Finansowanie sprzętu medycznego

Fundacja Thanks For The Help organizuje zbiórki finansowe dla placówek medycznych, w szczególności w państwach o niedostatecznej opiece medycznej dla dzieci.

Jeżeli jesteś Placówką Medyczną  świadczącą usługi zdrowotne, które są publiczne lub w których większościowym udziałowcem jest organ rządowy lub samorządowy możesz liczyć na wsparcie Darczyńców  Fundacji THANKS FOR THE HELP.

Fundacja może wspomóc Placówkę Medyczną poprzez własne środki Fundacji oraz zbiórkę pieniędzy w serwisie  www.thanksforthehelp.org

Fundacja Thanks For The Help jest organizacją charytatywną i korzysta z funduszy Darczyńców dlatego mając na uwadze nasze wspólne dobro, środki na zakup sprzętu medycznego są przekazywane bezpośrednio na konto firmy sprzedającej sprzęt medyczny.

Jakie muszą być spełnione wymagania, aby Fundacja mogła finansować lub zorganizować zbiórkę na sprzęt medyczny:

1/ Placówka Medyczna musi  świadczyć usługi zdrowotne dla dzieci w systemie Publicznej Opieki Medycznej lub w formie Charytatywnej Opieki  Medycznej.

Definicja „Publiczna Opieka Medyczna” –  świadczenie usług bezpośrednio przez administrację rządową lub samorządową lub pośrednio poprzez finansowanie podmiotów prywatnych przez administrację rządową lub samorządową zapewniających określoną usługę medyczną.

2/ Należy prawidłowo wysłać wniosek  o pomoc finansową jak i zorganizowanie zbiórki w zakresie zakupu sprzętu medycznego. 

3/ Należy przesłać skany oświadczeń lub dokumentów o które poprosi Fundacja w drodze korespondencji.

4/ W zależności od potrzeb Fundacja sfinansuje zakup sprzętu medycznego lub utworzy zbiórkę na rzecz Placówki Medycznej.

5/ Przed przekazaniem sprzętu medycznego Placówka Medyczna zobowiązuje się do podpisania klauzuli o następujących warunkach:

  • Przedmiot darowizny nie może być używany do celów komercyjnych.
  • Przedmiot darowizny musi być wykorzystywany w sposób ciągły w szczególności leczeniu dzieci i młodzieży, dla których został przeznaczony
  • Przedmiot darowizny musi pozostawać w Placówce Medycznej, dla której został przekazany i nie może bez zgody Fundacji zmieniać miejsca swego pierwotnego przeznaczenia,
  • Bez zgody Fundacji, przedmiot darowizny nie może zostać przekazany w jakiejkolwiek formie osobie trzeciej (np. innej Placówce Medycznej),
  • Obdarowany musi wskazać urząd państwowy, który zobowiąże się  kontrolować prawidłowość wykorzystania sprzętu medycznego w imieniu Fundacji Thanks For The Help.