Finansowanie pomocy medycznej

Potrzebujesz wsparcia finansowego leczenia twojego dziecka? Niezależnie od miejsc zamieszkania na świecie – możesz liczyć na Darczyńców  Fundacji THANKS FOR THE HELP.

Fundacja może wspomóc finansowo leczenie twojego dziecka w kraju lub za granicą, poprzez własne środki Fundacji oraz zbiórkę pieniędzy w serwisie  www.thanksforthehelp.org

Fundacja Thanks For The Help jest organizacją charytatywną i korzysta z funduszy Darczyńców, dlatego mając na uwadze nasze wspólne dobro, środki na leczenie medyczne są przekazywane bezpośrednio na konto Placówki Medycznej w których dokonywane jest leczenie.

Informacje dotyczące finansowania i organizowania zbiórki na pomoc medyczną

1/ wypełnij wniosek o finansowanie.

2/ Fundacja po rozpatrzeniu wniosku skontaktuje się na adres email podany we wniosku i przedstawi możliwości finansowania pomocy medycznej w postaci:

  • bezpośredniej pomocy finansowej z zebranych środków przez Fundację;
  • przeprowadzenia zbiórki na Podopiecznego na stronie Fundacji www.thanksforthehelp.org

Przed finansowaniem Fundacja poprosi Cię o uwierzytelnienie wymaganej pomocy medycznej, o takie dokumenty jak:

a) zdjęcie/skany dokumentu tożsamości;

b) skany dokumentacji medycznej, np.

  • wypis ze szpitala, 
  • orzeczenie lekarskie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, 
  • zaświadczenie o niepełnosprawności

c/ zdjęcia osoby potrzebującej oraz własny tekst, który będzie zamieszczony na zbiórce z prośbą do Darczyńców;

d/ kosztorys leczenia dziecka wystawiony przez placówkę medyczną w której zostanie przeprowadzone leczenie dziecka. np. kosztorys, rachunek.

PROSIMY O NIE WYSYŁANIE DOKUMENTÓW POCZTĄ.

Do finansowania lub zorganizowania zbiórki na leczenie Podopiecznego, wnioskować może prawny opiekun chorego dziecka potrzebującego wsparcia lub posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności.

Finansowanie lub przeprowadzenie zbiórki jest darmowe. W przypadku przeprowadzenia zbiórki przez Fundację na określonego Podopieczonego, do wymaganej kwoty finansowania doliczane jest dodatkowo 6% które stanowią darowiznę na cele statutowe Fundacji.

Fundacja Thanks For The Help zezwala na zbieraniu zbiórki na innym portalu crowdfundingowym. Najważniejsze jest, aby jak najszybciej zebrać całą kwotę na leczenie. Pamiętaj, że Fundacja Thanks For The Help przesyła pieniądze bezpośrednio do ośrodka, gdzie będzie przeprowadzone leczenie. Jeżeli  szybciej zostaną zebrane środki poprzez inne podmioty charytatywne, możemy przeznaczyć środki na dalszą rehabilitacje i dalsze leczenie. Możemy również połączyć środki z innej fundacji, ponieważ najważniejsze jest, że działamy dla wspólnego dobra.

O rozpoczęciu i zakończeniu zbiórki Fundacja Thanks For The Help poinformuje Cię mailowo na adres podany we wniosku.

Z Fundacją można się skontaktować przez KONTAKT