O Fundacji

DAJEMY NADZIEJĘ NA LEPSZE JUTRO

Fundacja Thanks For The Help powstała do realizacji celów skupiających się na pomocy społecznej dla dzieci z całego świata. Cele pomocy są  realizowane na podstawie Statutu Fundacji. Przeczytaj o Celach Fundacji tutaj.

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Wszystkie informacje i aktualizacje dotyczące Fundacji można sprawdzić na stronie Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod adresem: www.wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl

Do sprawdzenia Fundacji niezbędne są poniższe dane:

KRS: 0001000486,  NIP: 6272781115,  REGON: 523620367

Fundacja Thanks For The Help została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Statut Fundacji przeczytasz tutaj.

Siedziba Fundacji:

Fundacja Thanks For The Help

41-500 Chorzów, ul. Kościuszki 63

POLAND

Oficjalne konta bankowe Fundacji na które możesz dokonać darowizny finansowej na rzecz Fundacji.

Oficjalne konta fundacji do przelewów bankowych.

Fundacja THANKS FOR THE HELP

adres: ul. Kościuszki 63, 415-500 Chorzów

Numery kont bankowych:

wpłaty PLN:      PL 15 2530 0008 2100 1075 2583 0001
wpłaty Euro:  IBAN   PL 85 2530 0008 2100 1075 2583 0002
wpłaty USD:   IBAN   PL 97 1870 1045 2078 1075 2583 0001

SWIFT   NESBPLPW

adres banku:  Nest Bank S.A, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa