FUNDACJA

- DLA DZIECI -

DAJEMY NADZIEJĘ NA LEPSZE JUTRO

czytaj więcej

Dzieciństwo to okres pełen niewinności i ciekawości, czas, w którym odkrywamy świat i kształtujemy swoją osobowość. To chwila, w której marzenia rodzą się i rosną razem z nami. Jednak nie każde dziecko ma równą szansę na to, by przeżyć te lata w spokoju i radości. Dlatego powstała Fundacja „Thanks For The Help”.

Niektóre dzieci otula ciepło domu, miłość rodziny, a ich jedynym zmartwieniem jest to, czy jutro będzie padać deszcz. Inne natomiast budzą się w świecie, gdzie brak jest jedzenia, gdzie wojna czy choroba to codzienna rzeczywistość. To dzieci, które zamiast marzeń, muszą mierzyć się z okrucieństwem losu.

Fundacja „Thanks For The Help” to nie tylko organizacja, ale społeczność z poczuciem obowiązku niesienia pomocy,  to ludzie z otwartym sercem, którzy rozumieją, że prawdziwa empatia to nie tylko współczucie, ale działanie. To ręka, która sięga do tych, którzy potrzebują wsparcia najbardziej, to uśmiech, który przynosi nadzieję, to wiara, że każde dziecko zasługuje na szansę. Właśnie z myślą o tych małych duszach, które walczą z przeciwnościami losu, fundacja stawia kroki, by wspomóc je opieką, miłością i zrozumieniem.

Społeczność wpierająca Fundację „Thanks For The Help” nie patrzy na dzieci tylko przez pryzmat ich trudnej sytuacji, ale widzi w nich przyszłość, nadzieję i potencjał. Dlatego dąży do tego, aby dać im nadzieję na lepsze jutro, rozwijanie swoich pasji, talentów i umiejętności, które kryją się w ich małych sercach.

W świecie, w którym tak łatwo jest przeoczyć ból i cierpienie, My ludzie powinniśmy sobie przypominać, że możemy i powinniśmy się troszczyć o innych. Fundacja „Thanks For The Help” jest dla  nas wszystkich narzędziem do niesienia pomocy dzieciom, które  tego potrzebują. W tej wspólnej walce o lepsze jutro dla każdego dziecka, każdy z nas może odgrywać swoją rolę.

OPSZARY WSPARCIA FUNDACJI

CHOROBA DZIECKA

Choroba dziecka stanowi dla wielu rodziców i opiekunów ogromne wyzwanie, nie tylko z powodu silnych emocji i bólu, który towarzyszy obserwacji cierpienia najbliższych, ale również z powodu znaczącego obciążenia finansowego. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne leki oraz zaawansowane technologicznie zabiegi operacyjne często niosą ze sobą wysokie koszty, które dla wielu rodzin są po prostu nieosiągalne.

Uświadomienie sobie faktu, że bez odpowiedniego wsparcia finansowego ich dzieci nie mają szans na wyzdrowienie, potęguje uczucie bezradności i rozpaczy. Dlatego działalność fundacji, takich jak „Thanks for the Help”, które oferują wsparcie w tak trudnych okolicznościach, jest niezwykle ważna. Poprzez udzielanie pomocy, nie tylko ratujemy zdrowie i życie dzieci, ale również przekazujemy im oraz ich rodzinom ważną wiadomość – nie są sami w tej walce.

Fundacja „Thanks for the Help”, której misją jest pomoc dzieciom w potrzebie, uważa, że wsparcie w kluczowych momentach ich życia może mieć decydujące znaczenie dla ich przyszłości. Poprzez gromadzenie środków finansowych na leczenie oraz zapewnienie dostępu do specjalistycznych terapii, fundacja nie tylko aktywnie wspiera leczenie dzieci, ale również dodaje im odwagi i wierzenia w lepsze jutro. W sytuacjach, gdy rodziny zmagają się z wyzwaniami związanymi z opieką medyczną nad chorym dzieckiem, obecność „Thanks for the Help” staje się dla nich nieocenionym źródłem wsparcia i nadziei.

REHABILITACJA DZIECKA

Fundacja „Thanks for the Help” nie tylko koncentruje się na finansowaniu specjalistycznego leczenia dla dzieci i młodzieży, ale również przywiązuje dużą wagę do rehabilitacji oraz zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Zdajemy sobie sprawę, że rehabilitacja jest kluczowym elementem procesu leczenia wielu schorzeń i urazów, zwłaszcza w przypadku młodych pacjentów. Dlatego fundacja aktywnie wspiera programy rehabilitacyjne, które pomagają dzieciom i młodzieży wrócić do pełni zdrowia oraz osiągnąć jak najlepszą funkcjonalność w życiu codziennym.

Sprzęt rehabilitacyjny, taki jak wózki inwalidzkie, protezy czy specjalistyczne łóżka, jest często niezbędny, by dzieci mogły żyć pełnią życia mimo swoich schorzeń czy niepełnosprawności. Koszt takiego sprzętu jest często bardzo wysoki i niestety wielu rodzin nie stać na jego zakup. Fundacja „Thanks for the Help” dostrzegając te potrzeby, aktywnie angażuje się w zakup oraz dostarczanie niezbędnych środków rehabilitacyjnych dla tych, którzy ich najbardziej potrzebują.

Dzięki temu dzieci i młodzież mają szansę nie tylko na lepsze zdrowie, ale również na większą samodzielność w codziennym życiu. Dla wielu z nich odpowiednio dobrany sprzęt rehabilitacyjny oznacza możliwość uczęszczania do szkoły, spędzania czasu z rówieśnikami czy po prostu wykonywania podstawowych czynności życiowych bez pomocy innych.

Każdy gest wsparcia, każdy przekazany sprzęt czy sfinansowana godzina rehabilitacji to krok w stronę poprawy jakości życia tych młodych ludzi. Fundacja „Thanks for the Help” wierzy, że poprzez swoje działania przyczynia się do budowania jaśniejszej przyszłości dla tych, którzy mierzą się z trudnościami zdrowotnymi już na początku swojego życia.

SPRZĘT MEDYCZNY DLA PLACÓWEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ LECZENIEM DZIECI

Fundacja „Thanks for the Help” aktywnie angażuje się w działania mające na celu poprawę dostępu do opieki medycznej dla dzieci na całym świecie, w szczególności w krajach ubogich. Jednym z głównych filarów działalności tej organizacji jest pomoc w finansowaniu urządzeń medycznych dla placówek zajmujących się leczeniem i ratowaniem życia dzieci.

Dzięki wsparciu fundacji wiele szpitali i klinik w najbardziej potrzebujących regionach otrzymało nowoczesne urządzenia, które są niezbędne do zapewnienia skutecznego leczenia młodych pacjentów. Współpracując z lokalnymi placówkami oraz innymi organizacjami międzynarodowymi, „Thanks for the Help” dąży do tego, by każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, miało równe szanse na zdrowe i bezpieczne życie.

Fundacja zdaje sobie sprawę z tego, że inwestycje w sprzęt medyczny to również inwestycje w przyszłość lokalnych społeczności. Dlatego „Thanks for the Help” nie tylko dostarcza urządzenia, ale również wspiera kształcenie personelu medycznego, umożliwiając im korzystanie z nowoczesnych technologii i zdobywanie praktycznych umiejętności.

Działalność fundacji „Thanks for the Help” jest przykładem, jak skoncentrowane wysiłki i zaangażowanie mogą prowadzić do realnych zmian w życiu wielu ludzi, przede wszystkim tych najmłodszych i najbardziej narażonych. Przy ich wsparciu, placówki medyczne na całym świecie mogą skupić się na dostarczaniu najlepszej opieki swoim pacjentom, wiedząc, że nie są w tym sami.

ORAGANIZACJA I WYPOCZYNEK DLA DZIECI

W sercu każdego dziecka drzemie pragnienie przygody, odkrywania nowych miejsc i spędzania czasu w radości i śmiechu. Dla wielu z nas, wakacje to wspomnienia, które niosą się przez całe życie, chwile, w których czuliśmy się wolni, beztroscy i szczęśliwi. Ale co, jeśli te chwile są dla ciebie tylko odległym marzeniem?

Przyjdźmy na chwilę do świata dzieci z sierocińców, rodzin zastępczych, tych, które walczą z ubóstwem lub mieszkają w obozach uchodźców. Wyobraźmy sobie ich pragnienie, by choć na chwilę oderwać się od rzeczywistości, która często jest surowa i pozbawiona ciepła. Ich oczy, które szukają ukojenia, serca, które pragną radości.

Fundacja „Thanks For The Help” nie tylko dostrzegła to pragnienie, ale także postanowiła spełnić je poprzez organizowanie i finansowanie wakacji dla tych wyjątkowych dzieci. To nie tylko wyjazd na wakacje, to podróż w głąb siebie, to odkrywanie, że mimo wszystko mogą być one szczęśliwe, że mają prawo do chwil, w których mogą być po prostu dziećmi.

Wyobraź sobie dziecko, które po raz pierwszy widzi morze, czuje wiatr we włosach i słyszy śpiew ptaków. Wyobraź sobie uśmiech na twarzy dziecka, które może na chwilę zapomnieć o smutku, bólu i strachu. Wyobraź sobie radość z tańca wokół ogniska, przytulanie nowych przyjaciół, śmiech rozbrzmiewający w górach czy na plaży.

To właśnie dają te wakacje. To nie tylko odpoczynek od codzienności, ale przede wszystkim odrodzenie nadziei, wiary w siebie i przekonanie, że mimo wszystko świat może być pięknym miejscem.

Dzieci te mają okazję przeżyć coś, co dla wielu z nas wydaje się normalne, ale dla nich jest wyjątkowym doświadczeniem. Mogą poczuć, że są ważne, że ktoś się nimi troszczy, że są kochane.

Ta inicjatywa to nie tylko gest dobroci, ale prawdziwy dar. Dar, który mówi tym dzieciom: „Jesteś ważny, jesteś kochany, masz prawo do radości i szczęścia”.

PROJEKT FUNDACJI